DROGI RODZICU!

Jeśli dostrzegasz niepokojące sygnały w rozwoju, w zachowaniu Twojego dziecka lub też jeśli otrzymałeś niepokojące informacje od nauczyciela, nie zwlekaj z decyzją i skontaktuj się z naszą Poradnią.

 

NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE LEKARZA LUB SZKOŁY.

WSZYTSKIE WIZYTY W NASZEJ PLACÓWCE SĄ BEZPŁATNE!

 

USTALENIE TERMINU:

  1. Termin wizyty ustała rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń. Wizytę można ustalić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni w Bieruniu oraz Filii w Lędzinach.

  2. Przy ustaleniu terminu należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko dziecka,powód zgłoszenia celem skierowania dziecka do odpowiednich specjalistów, np. trudności w nauce, trudności w czytaniu, pisaniu, trudności wychowawcze, emocjonalne, wady wymowy, wybór kierunku kształcenia;

- wiek dziecka (szkoła, klasa lub przedszkole);

-numer telefonu kontaktowego.

 

WIZYTA W PORADNI

 Na wstępie rodzic wypełnia arkusz zgłoszenia, do wypełnienia, którego niezbędny jest PESEL dziecka. Podczas pierwszej wizyty specjalista przeprowadza z rodzicem szczegółowy wywiad. Warto więc przynieść ze sobą dokumenty, jakie dziecko posiada np: książeczka zdrowia dziecka, wypisy ze szpitala (o ile dziecko było hospitalizowane), diagnozy lekarskie, wcześniejsze opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

Wszystkie przekazane  informacje pozostają w aktach sprawy i bez zgody rodzica nie zostaną nikomu udostępnione. Prośba do rodzica o podawanie szczerych informacji.

Większa część wywiadu przeprowadzana jest bez obecności dziecka. Jeśli dziecko jest małe i wymaga opieki, zaleca się przyjście z osobą towarzyszącą, która na czas wywiadu mogłaby pozostać z dzieckiem w poczekalni.

Badania psychologiczne i pedagogiczne przeprowadzane z dzieckiem są bez obecności rodzica. Badania trwają ok. 2 godzin. Specjaliści dbają o to, aby badanie było przeprowadzane w formie zabawy w przyjemnej atmosferze dającej dziecku poczucie bezpieczeństwa, zainteresowania jego osobą. Dziecko bierze udział w różnego rodzaju zabawach, pokazuje czego się dotąd nauczyło. Dlatego warto uprzedzić dziecko, że spotkanie ma charakter zabawy.


Na pierwszą wizytę warto zabrać ze sobą:

- dokumentację medyczną dziecka ( książeczki zdrowia, wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia( psychiatra, neurolog) ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione a uważacie je Państwo za ważne),

- opinię na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, szkole (jeżeli taka została wystawiona),

- dotychczasową dokumentację psychologiczną – jeśli dziecko miało wykonywane testy np. w poradni niepublicznej, w gabinecie psychologicznym, bardzo prosimy o wyniki liczbowe testów, ewentualnie o ksero arkusza odpowiedzi wykonanych testów.

 

Dbając o dobro dziecka i rzetelność przeprowadzania diagnozy:

- badania wykonywane są w godzinach dopołudniowych,

- dziecko powinno być zdrowe (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic informuje o tym Poradnię i termin badań zastanie wyznaczony ponownie,

- wypoczęte (odpowiednia liczba godzin snu w przeddzień wizyty) i po śniadaniu lub z przygotowaną kanapką, którą zje w trakcie przerwy między badaniami,

- zaopatrzone w niezbędne mu przybory, rzeczy, których potrzebuje do normalnego funkcjonowania (okulary, aparat słuchowy). Jest to bardzo istotne z uwagi na wyniki badań, gdyż próby testowe są w dużym stopniu uzależnione od tego, czy dziecko dobrze widzi i słyszy.

 

PO PROCESIE DIAGNOSTYCZNYM:

- Po zakończonych badaniach u psychologa i pedagoga rodzic otrzymuje szczegółowe informacje na temat osiągnięć swojego dziecka. Specjalista omawia zarejestrowane trudności, wskazuje jak należy pracować z dzieckiem w domu. Zdarzają się sytuacje, że specjalista widzi potrzebę powtórzenia badań po pewnym czasie (za rok czy za kilka lat). Taki odstęp czasu pozwoli na zaobserwowanie rozwoju i czynionych przez dziecko postępów.

- Rodzic może otrzymać pisemną opinię lub informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. W tym celu konieczne jest złożenie przez rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia pisemnego wniosku. Opinie lub informacje wydawane są w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do sekretariatu PPP.

 

        .