Informujemy, że został ogłoszony przetarg na zamówienia publiczne

 

„Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu”

 

więcej informacji na stronie internetowej:

 

https://e-zp.powiatbl.pl/procurements/3/documents