Zespoły Orzekające PDF Drukuj Email
Wpisany przez Poradnia   
niedziela, 01 września 2013 08:22

 

 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu

w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą po zebraniu kompletu dokumentów.

Wnioski będą rozpatrywane do 30 dni od dnia złożenia  przez rodzica. 

 

 

 

Informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wziąć udział  w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Nieobecność rodziców/prawnych opiekunów na Zespole Orzekającym nie wstrzymuje obrad.


 

 

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 09:18