Ogłoszenie o zamówieniu

wtorek, 20 lutego 2018
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U...
Więcej…

Oferty zajęć

piątek, 01 września 2017
 OFERTAPORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIERUNIUNA ROK SZKOLNY 2017/20181.„Niedosłuch centralny a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole. Terapie wspomagające”Prelekcja dla nauczycieli...
Więcej…